Zkontrolujte si, zda nemáte na webu nefunkční odkazy

Nefunkční odkaz na webu je odkaz, na který po kliknutí zobrazí chybovou stránku označenou 404 na místo očekávaného obsahu. Nefunkční odkazy na webu nejsou dobrým signálem pro vyhledavače a nedělají ani dobrý dojem pro návštěvníka.

Nefunkční odkaz na webu kazí SEO webu

Odkazy na webu jsou jedním z důležitých SEO faktorů webu. Webové vyhledavače indexují všechny odkazy na webu. Jsou to Interní odkazy, které vedou na jinou stránku našeho webu a také odkazy externí, které směřují na jiný web. Nefunkční odkaz má negativní vliv na SEO tím že je nefunkční a nemůže být indexován. Negativní vliv na SEO má také tím že kazí uživatelsky dobrý dojem ze stránky. Návštěvník, který klikne na nefunkční odkaz a na místo očekávaného obsahu se zobrazí chybová stránka web pravděpodobně nespokojeně opustí.

Jak vznikají nefunkční odkazy a jak jim předejít?

Při publikaci nové stránky nebo příspěvku odkazy kontrujeme, zda jsou funkční.  Při publikaci by se neměl objevit sám od sebe žádný nefunkční odkaz. Nefunkční odkazy mohou vznikat s odstupem času a to zejména u rozsáhlejších webů.

Interní odkazy:

Interní odkazy jsou odkazy, které směřuji na jinou stránku na našem webu. Nefunkční interní odkaz vznikne změnou URL adresy odkazované stránky na webu nebo zánikem odkazované stránky.

Jak předejít vzniku nefunkčního interního odkazu?

Nefunkčnímu internímu odkazu předejde tak, že vždy při změně nebo zániku URL adresy webu nastavíte přesměrování z této původní adresy na novou nebo náhradní stránku webu. Přesměrování lze zapsat do souboru .htaccess příkazem: „Redirect 301 Stará URL adresa Nová URL adresa“. Soubor .htaccess se nachází v kořenovém adresáři webu. U interních odkazů máme tímto opatřením odkazy vždy pod kontrolou.

Externí odkazy:

Externí odkazy jsou odkazy, které směřují na stránky jiných webů. U těchto odkazů nemáme pod kontrolou nastavení URL adres ani funkčnost jejich webu. U externích odkazů nelze předcházet nefunkčnosti odkazované webové stránky. Můžeme je však kontrolovat.

Jak najít nefunkční odkazy?

Způsobů jak kontrolovat funkčnost odkazů je více. O ruční kontrolu proklikáváním odkazu po odkazu nejspíš nikdo nestojí, pojďme se podívat jak to lze řešit pomocí nástrojů.

Online webové aplikace

Webové aplikace prozkoumají všechny odkazy na všech stránkách webu a otestují je automaticky. Na konci testu zobrazí report.
Pro jednorázové online otestování webu doporučuji Broken Link Checker

Plugin pro WordPress weby

Plugin Broken Link Checker je užitečný plugin pro automatické zjištění nefunkčního odkazu.

Klíčové vlastnosti pluginu

  • Automaticky kontroluje odkazy webu v časovém intervalu. Časový interval zadáte v nastavení pluginu.
  • Zasílá e-mailové upozornění na nefunkční odkaz. Na zadaný email nebo také na email autora příspěvku.